Музеј на Македонија - етнолошка...
Целокупната етнолошка поставка ги опфаќа следните тематски целини: народни носии, народни обичаи и музички инструменти, народно стопанство, народна архитектура и народно ткаење. Богатиот фонд на...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
ПРОЕКТИ
Клик на мапата за пребарување по регион
Ресен Битола Кавадарци Гевгелија Валандово Струмица Неготино Прилеп Крушево Демир Хисар Охрид Струга Дебар Кичево Радовиш Берово Штип Виница Делчево Кочани Пробиштип Свети Николе Велес М.Брод Гостивар Тетово Кратово Крива Паланка Куманово Скопје
Велес
Во срцето на Македонија, онаму каде три реки го ткаат времето, расте еден град посилен...
Св. Архангел Михаил
Самиот манастир, „Свети Архангел Михаил,“ е изграден на 450 метри надморска височина врз темелите на...
Спомен Костурница – Велес
Идејата за изградба на спомен костурницата се родила веднаш по ослободувањето на градот Велес со...
Великаните од Папрадиште
Во селото Папрадиште родени се многу мајстори кои создавале низ вековите . Во оваа презентација...
1 2
Претходно Следно
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола