Штип
Единствен по душа и убавина, византискиот град Естипион, пеонскиот град Астибо, или пак денешниот град под Исарот, како и да го наречете, кој низ вековите...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Приказна од една соба
Документарен филм кој го разработува ликот и делото на познатиот македонски книжевник Блаже Конески.
Весна Киранџиска, Дени Спасовски, Јасна Тргачевска, Јасмина Вртковска, Јане Јовановски, Љубица Трпчева, Тодор Златев, Кристина Спировска 18.01.2011 14:22:06

ЦРТАН ФИЛМ
Лешочкиот манастир во минатото и денес
Лешочкиот манастир се наоѓа во истоименото село, Лешок, до Тетово. Црквата која е во него е посветена на светецот Атанасиј, а е изградена од ктиторот Антонио.
Матовски Роберт, Смиљков Перо, Сандевска Далиборка 18.01.2011 06:08:16
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола