Проектот "Преспа" е изработен од страна на Елена Митревска и Ѓукановиќ Бошко по предметот Мултимедија при Институтот за Информатика-Скопје под менторство на проф-др.Марија Михова и асс-мр.Миле Јованов.

slika

Адреси за контакт:

emitrevska@gmail.com
djukanovic.bosko@gmail.com