Археолошка поставка на Музеј на...
Македонија спаѓа во редот на земјите со длабока историска и културна традиција. Материјалните траги, зачувани од најстарите епохи на цивилизацијата се живи сведоци за човековата...
Адреса:
Архимедова 5, П.Фах 162
1000, Скопје,
Р. Македонија
Тел и факс:
+389 2 3249 750
+389 2 3162 078
Видео проекти
Предлог видеа

ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ
Приказна од една соба
Документарен филм кој го разработува ликот и делото на познатиот македонски книжевник Блаже Конески.
Весна Киранџиска, Дени Спасовски, Јасна Тргачевска, Јасмина Вртковска, Јане Јовановски, Љубица Трпчева, Тодор Златев, Кристина Спировска 18.01.2011 14:22:06

ЦРТАН ФИЛМ
Манастирот Св.Јован Бигорски (Екипа 33)
Карактеристиките на Бигорскиот манастир, неговите оштетувања и реставрирања.
Ѓоргиев Кире, Јанев Герасим, Атанасов Сашко, Данилов Оливер 18.01.2011 13:07:52
2006-2009 © Центар за дигитизација на националното наследство. Овој материјал не смее да се издава,
емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола